Wynajem podno?nika
PODNO?NIK KOSZOWY. OPERATOR Z UPRAWNIENIAMI
Wynajem podno?nika
Oferujemy Pa?stwu wynajem podno?nika koszowego wraz z wykwalifikowanym operatorem z wa?nymi uprawnieniami.
Czyszczenie dachw
CZY?CIMY DACHY, RYNNY, RURY SPUSTOWE.
Czyszczenie dachw
Nasza firma zajmuje si? oczyszczaniem dachw oraz zewn?trznych systemw elewacyjnych na wysoko?ciach. Oferujemy us?ug? kompleksow?.
Obcinarka wysokich drzew
DZI?KI NAM ZDOB?DZIESZ WI?CEJ DZIENNEGO ?WIAT?A.
Obcinarka wysokich drzew
Zajmujemy si? przecinaniem wysokich drzew jak tak?e usuwaniem z nich wszelkiego rodzaju zanieczyszcze?.
Prace na wysoko?ci
MONTA? WSZELKICH KONSTRUKCJI, REKLAM.
Prace na wysoko?ci
Zajmujemy si? monta?em i demonta?em wszelkiego rodzaju prac budowlanych wznoszeniem konstrukcji lub reklam.
PODWIESZANIE INSTALACJI ?WI?TECZNYCH
?WI?TECZNY NASTRJ W TWOIM BIURZE LUB DOMU.
Obcinarka wysokich drzew
Zajmujemy si? instalacj? wszelkich instalacji ?wi?tecznych na balkonach, dachach oraz wysokich drzewach.